Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 294 292 293 297
17/02 kl 01 264 264 264 268
17/02 kl 02 222 224 224 228
17/02 kl 03 178 180 180 184
17/02 kl 04 141 147 146 150
17/02 kl 05 126 133 130 134
17/02 kl 06 134 141 138 142
17/02 kl 07 164 171 168 172
17/02 kl 08 208 215 212 216
17/02 kl 09 256 260 258 263
17/02 kl 10 295 299 298 301
17/02 kl 11 322 325 324 326
17/02 kl 12 329 330 329 330
17/02 kl 13 313 316 315 315
17/02 kl 14 283 283 285 283
17/02 kl 15 244 246 247 246
17/02 kl 16 208 210 211 210
17/02 kl 17 182 185 186 185
17/02 kl 18 175 179 181 178
17/02 kl 19 190 192 195 191
17/02 kl 20 221 222 225 221
17/02 kl 21 261 259 262 258
17/02 kl 22 296 294 297 294
17/02 kl 23 321 319 321 319

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm