Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 50 69 58 60
18/02 kl 01 49 68 57 59
18/02 kl 02 48 67 56 56
18/02 kl 03 47 67 55 55
18/02 kl 04 46 65 53 54
18/02 kl 05 43 64 50 52
18/02 kl 06 40 62 48 51
18/02 kl 07 37 60 46 50
18/02 kl 08 35 58 45 48
18/02 kl 09 34 58 43 49
18/02 kl 10 34 58 42 51
18/02 kl 11 33 57 42 53
18/02 kl 12 32 55 41 52
18/02 kl 13 31 54 40 51
18/02 kl 14 30 53 39 48
18/02 kl 15 29 51 39 48
18/02 kl 16 29 52 39 45
18/02 kl 17 28 52 38 44
18/02 kl 18 28 51 38 43
18/02 kl 19 26 50 38 43
18/02 kl 20 25 49 36 43
18/02 kl 21 23 46 34 41
18/02 kl 22 23 45 33 39
18/02 kl 23 22 44 32 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm