Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 248 31 279 288
19/02 kl 01 264 29 293 302
19/02 kl 02 263 29 292 297
19/02 kl 03 243 27 270 275
19/02 kl 04 211 24 235 241
19/02 kl 05 174 23 197 202
19/02 kl 06 140 22 162 167
19/02 kl 07 117 21 138 144
19/02 kl 08 113 20 133 139
19/02 kl 09 130 19 149 154
19/02 kl 10 163 18 181 188
19/02 kl 11 203 17 220 229
19/02 kl 12 241 15 256 268
19/02 kl 13 269 14 283 296
19/02 kl 14 281 14 295 305
19/02 kl 15 272 13 285 293
19/02 kl 16 245 12 257 265
19/02 kl 17 208 12 220 226
19/02 kl 18 168 11 179 184
19/02 kl 19 135 9 144 150
19/02 kl 20 116 8 124 132
19/02 kl 21 118 7 125 134
19/02 kl 22 139 7 146 156
19/02 kl 23 174 7 181 191

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 330 329 295 295
Laveste vannstand 77 133 157 124 102
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm