Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 213 7 220 231
20/02 kl 01 246 7 253 266
20/02 kl 02 266 7 273 287
20/02 kl 03 268 7 275 289
20/02 kl 04 250 8 258 272
20/02 kl 05 217 8 225 238
20/02 kl 06 178 9 187 197
20/02 kl 07 141 10 151 158
20/02 kl 08 115 10 125 132
20/02 kl 09 109 10 119 125
20/02 kl 10 126 10 136 138
20/02 kl 11 162 9 171 171
20/02 kl 12 206 8 214 215
20/02 kl 13 248 7 255 259
20/02 kl 14 279 6 285 290
20/02 kl 15 290 5 295 301
20/02 kl 16 279 3 282 290
20/02 kl 17 248 1 249 259
20/02 kl 18 206 0 206 216
20/02 kl 19 162 -1 161 172
20/02 kl 20 124 -1 123 133
20/02 kl 21 103 -1 102 114
20/02 kl 22 106 0 106 117
20/02 kl 23 131 2 133 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 303 330 329 295 295
Laveste vannstand 77 133 157 124 102
Avvik gult nivå -79 -52 -53 -87 -87
Avvik orange nivå -95 -68 -69 -103 -103
Avvik rødt nivå -112 -85 -86 -120 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm