Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 231 220 222 221
20/02 kl 01 266 253 255 254
20/02 kl 02 287 273 274 -
20/02 kl 03 289 275 277 -
20/02 kl 04 272 258 259 -
20/02 kl 05 238 225 225 -
20/02 kl 06 197 187 187 -
20/02 kl 07 158 151 151 -
20/02 kl 08 132 125 124 -
20/02 kl 09 125 119 119 -
20/02 kl 10 138 136 136 -
20/02 kl 11 171 171 172 -
20/02 kl 12 215 214 215 -
20/02 kl 13 259 255 257 -
20/02 kl 14 290 285 - -
20/02 kl 15 301 295 - -
20/02 kl 16 290 282 - -
20/02 kl 17 259 249 - -
20/02 kl 18 216 206 - -
20/02 kl 19 172 161 - -
20/02 kl 20 133 123 - -
20/02 kl 21 114 102 - -
20/02 kl 22 117 106 - -
20/02 kl 23 143 133 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 303 330 329 295 295
Max. fra modell: 15/02 12 303 329 332 300 277
Max. fra modell: 15/02 00 308 330 329 297 254
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm