Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 2 15 7 18
20/02 kl 01 1 15 7 20
20/02 kl 02 2 16 7 21
20/02 kl 03 3 18 7 21
20/02 kl 04 3 19 8 22
20/02 kl 05 3 20 8 21
20/02 kl 06 3 21 9 19
20/02 kl 07 2 21 10 17
20/02 kl 08 1 21 10 17
20/02 kl 09 -1 22 10 16
20/02 kl 10 -2 23 10 12
20/02 kl 11 -4 22 9 9
20/02 kl 12 -5 22 8 9
20/02 kl 13 -6 22 7 11
20/02 kl 14 -7 22 6 11
20/02 kl 15 -7 23 5 11
20/02 kl 16 -8 24 3 11
20/02 kl 17 -8 23 1 11
20/02 kl 18 -8 22 0 10
20/02 kl 19 -8 21 -1 10
20/02 kl 20 -8 19 -1 9
20/02 kl 21 -8 19 -1 11
20/02 kl 22 -8 18 0 11
20/02 kl 23 -8 18 2 12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 17 59 58 31 10
Laveste værets virkning -1 21 32 7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm