Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 49 58 107 107
16/02 kl 02 41 62 103 114
16/02 kl 03 34 64 98 115
16/02 kl 04 32 59 91 106
16/02 kl 05 35 49 84 84
16/02 kl 06 40 33 73 56
16/02 kl 07 44 19 63 40
16/02 kl 08 49 9 58 42
16/02 kl 09 57 11 68 58
16/02 kl 10 64 24 88 101
16/02 kl 11 66 44 110 133
16/02 kl 12 65 63 128 136
16/02 kl 13 60 74 134 131
16/02 kl 14 53 73 126 117
16/02 kl 15 44 63 107 99
16/02 kl 16 38 52 90 82
16/02 kl 17 36 41 77 70
16/02 kl 18 37 36 73 74
16/02 kl 19 38 38 76 78
16/02 kl 20 41 46 87 94
16/02 kl 21 47 58 105 117
16/02 kl 22 55 68 123 132
16/02 kl 23 60 76 136 137

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 167 123 94 94
Laveste vannstand 58 100 67 44 34
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm