Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 61 79 140 135
17/02 kl 01 57 80 137 133
17/02 kl 02 50 78 128 129
17/02 kl 03 42 76 118 122
17/02 kl 04 34 74 108 119
17/02 kl 05 31 76 107 122
17/02 kl 06 33 82 115 130
17/02 kl 07 36 90 126 140
17/02 kl 08 40 96 136 152
17/02 kl 09 47 99 146 166
17/02 kl 10 56 101 157 172
17/02 kl 11 64 101 165 171
17/02 kl 12 68 99 167 164
17/02 kl 13 67 95 162 160
17/02 kl 14 63 90 153 150
17/02 kl 15 55 87 142 137
17/02 kl 16 45 82 127 126
17/02 kl 17 38 77 115 117
17/02 kl 18 35 73 108 110
17/02 kl 19 34 69 103 104
17/02 kl 20 35 65 100 106
17/02 kl 21 39 61 100 108
17/02 kl 22 46 58 104 111
17/02 kl 23 55 57 112 109

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 167 123 94 94
Laveste vannstand 58 100 67 44 34
Avvik gult nivå -15 16 -28 -57 -57
Avvik orange nivå -36 -5 -49 -78 -78
Avvik rødt nivå -54 -23 -67 -96 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm