Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -13 55 42 47
16/02 kl 02 18 59 77 77
16/02 kl 03 41 66 107 106
16/02 kl 04 52 65 117 118
16/02 kl 05 51 71 122 111
16/02 kl 06 38 64 102 98
16/02 kl 07 15 66 81 78
16/02 kl 08 -11 64 53 49
16/02 kl 09 -31 70 39 30
16/02 kl 10 -43 65 22 25
16/02 kl 11 -44 68 24 20
16/02 kl 12 -32 64 32 36
16/02 kl 13 -10 61 51 41
16/02 kl 14 18 55 73 62
16/02 kl 15 42 52 94 -
16/02 kl 16 57 55 112 -
16/02 kl 17 60 51 111 -
16/02 kl 18 51 55 106 -
16/02 kl 19 31 54 85 -
16/02 kl 20 6 58 64 -
16/02 kl 21 -20 55 35 -
16/02 kl 22 -39 59 20 -
16/02 kl 23 -49 60 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 129 92 66 96
Laveste vannstand 11 18 5 -41 -22
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm