Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 42 42 42 47
16/02 kl 02 74 78 77 77
16/02 kl 03 100 108 107 106
16/02 kl 04 107 116 117 118
16/02 kl 05 113 122 122 111
16/02 kl 06 96 103 102 98
16/02 kl 07 80 89 81 78
16/02 kl 08 50 59 53 49
16/02 kl 09 33 47 39 30
16/02 kl 10 21 30 22 25
16/02 kl 11 23 36 24 20
16/02 kl 12 29 41 32 36
16/02 kl 13 47 69 51 41
16/02 kl 14 72 93 73 62
16/02 kl 15 94 117 94 -
16/02 kl 16 105 131 112 -
16/02 kl 17 111 137 111 -
16/02 kl 18 99 125 106 -
16/02 kl 19 81 107 85 -
16/02 kl 20 56 80 64 -
16/02 kl 21 28 57 35 -
16/02 kl 22 15 39 20 -
16/02 kl 23 5 29 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 147 108 78 115
Laveste vannstand 5 15 -4 -53 -37
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm