Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 8 - 5 5
16/02 kl 01 47 42 42 43
16/02 kl 02 77 77 77 77
16/02 kl 03 106 107 107 105
16/02 kl 04 118 117 118 115
16/02 kl 05 111 122 122 120
16/02 kl 06 98 102 102 103
16/02 kl 07 78 81 81 84
16/02 kl 08 49 53 54 56
16/02 kl 09 30 39 39 42
16/02 kl 10 25 22 23 22
16/02 kl 11 20 24 24 23
16/02 kl 12 36 32 34 31
16/02 kl 13 41 51 51 51
16/02 kl 14 62 73 74 74
16/02 kl 15 - 94 93 94
16/02 kl 16 - 112 113 112
16/02 kl 17 - 111 112 110
16/02 kl 18 - 106 108 103
16/02 kl 19 - 85 86 82
16/02 kl 20 - 64 64 60
16/02 kl 21 - 35 35 32
16/02 kl 22 - 20 18 14
16/02 kl 23 - 11 10 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 122 129 92 66 96
Max. fra modell: 15/02 12 122 134 93 67 87
Max. fra modell: 15/02 00 120 127 92 61 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm