Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 55 55 55 60
16/02 kl 02 56 60 59 59
16/02 kl 03 59 67 66 65
16/02 kl 04 55 64 65 66
16/02 kl 05 62 71 71 60
16/02 kl 06 58 65 64 60
16/02 kl 07 65 74 66 63
16/02 kl 08 61 70 64 60
16/02 kl 09 64 78 70 61
16/02 kl 10 64 73 65 68
16/02 kl 11 67 80 68 64
16/02 kl 12 61 73 64 68
16/02 kl 13 57 79 61 51
16/02 kl 14 54 75 55 44
16/02 kl 15 52 75 52 -
16/02 kl 16 48 74 55 -
16/02 kl 17 51 77 51 -
16/02 kl 18 48 74 55 -
16/02 kl 19 50 76 54 -
16/02 kl 20 50 74 58 -
16/02 kl 21 48 77 55 -
16/02 kl 22 54 78 59 -
16/02 kl 23 54 78 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 64 39 40
Laveste værets virkning 51 62 40 6 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm