Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 15 36 18 -
17/02 kl 01 22 43 29 -
17/02 kl 02 53 73 60 -
17/02 kl 03 77 97 86 -
17/02 kl 04 103 122 110 -
17/02 kl 05 112 131 121 -
17/02 kl 06 116 135 125 -
17/02 kl 07 109 127 117 -
17/02 kl 08 92 112 99 -
17/02 kl 09 74 91 80 -
17/02 kl 10 60 77 65 -
17/02 kl 11 48 64 52 -
17/02 kl 12 45 63 53 -
17/02 kl 13 53 72 57 -
17/02 kl 14 67 89 80 -
17/02 kl 15 82 107 88 -
17/02 kl 16 104 129 118 -
17/02 kl 17 112 139 121 -
17/02 kl 18 120 147 129 -
17/02 kl 19 109 133 113 -
17/02 kl 20 98 123 104 -
17/02 kl 21 72 95 78 -
17/02 kl 22 51 72 56 -
17/02 kl 23 28 49 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 147 108 78 115
Laveste vannstand 5 15 -4 -53 -37
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm