Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 18 16 14
17/02 kl 01 - 29 29 29
17/02 kl 02 - 60 58 58
17/02 kl 03 - 86 85 86
17/02 kl 04 - 110 108 110
17/02 kl 05 - 121 118 121
17/02 kl 06 - 125 124 127
17/02 kl 07 - 117 115 118
17/02 kl 08 - 99 100 103
17/02 kl 09 - 80 79 85
17/02 kl 10 - 65 66 68
17/02 kl 11 - 52 54 58
17/02 kl 12 - 53 56 52
17/02 kl 13 - 57 62 60
17/02 kl 14 - 80 82 74
17/02 kl 15 - 88 94 87
17/02 kl 16 - 118 121 110
17/02 kl 17 - 121 127 119
17/02 kl 18 - 129 134 124
17/02 kl 19 - 113 120 111
17/02 kl 20 - 104 109 99
17/02 kl 21 - 78 82 75
17/02 kl 22 - 56 57 51
17/02 kl 23 - 35 33 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 122 129 92 66 96
Max. fra modell: 15/02 12 122 134 93 67 87
Max. fra modell: 15/02 00 120 127 92 61 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm