Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 18 36 26 -
18/02 kl 01 11 29 18 -
18/02 kl 02 21 39 27 -
18/02 kl 03 37 56 42 -
18/02 kl 04 55 74 62 -
18/02 kl 05 73 93 79 -
18/02 kl 06 81 102 86 -
18/02 kl 07 86 108 92 -
18/02 kl 08 75 97 83 -
18/02 kl 09 62 84 70 -
18/02 kl 10 40 58 48 -
18/02 kl 11 21 41 29 -
18/02 kl 12 4 23 13 -
18/02 kl 13 -4 15 5 -
18/02 kl 14 -3 16 7 -
18/02 kl 15 8 28 19 -
18/02 kl 16 27 47 36 -
18/02 kl 17 48 69 61 -
18/02 kl 18 64 87 76 -
18/02 kl 19 73 98 89 -
18/02 kl 20 72 99 88 -
18/02 kl 21 62 89 78 -
18/02 kl 22 44 73 63 -
18/02 kl 23 21 50 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 147 108 78 115
Laveste vannstand 5 15 -4 -53 -37
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm