Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -20 39 19 -
19/02 kl 01 -34 35 1 -
19/02 kl 02 -38 34 -4 -
19/02 kl 03 -33 32 -1 -
19/02 kl 04 -17 28 11 -
19/02 kl 05 5 27 32 -
19/02 kl 06 26 23 49 -
19/02 kl 07 41 22 63 -
19/02 kl 08 48 18 66 -
19/02 kl 09 44 16 60 -
19/02 kl 10 30 15 45 -
19/02 kl 11 9 12 21 -
19/02 kl 12 -15 11 -4 -
19/02 kl 13 -35 9 -26 -
19/02 kl 14 -47 7 -40 -
19/02 kl 15 -49 8 -41 -
19/02 kl 16 -38 6 -32 -
19/02 kl 17 -17 6 -11 -
19/02 kl 18 9 8 17 -
19/02 kl 19 31 7 38 -
19/02 kl 20 45 10 55 -
19/02 kl 21 49 10 59 -
19/02 kl 22 42 13 55 -
19/02 kl 23 25 16 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 129 92 66 96
Laveste vannstand 11 18 5 -41 -22
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm