Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 0 29 19 -
19/02 kl 01 -17 13 1 -
19/02 kl 02 -19 9 -4 -
19/02 kl 03 -17 10 -1 -
19/02 kl 04 -2 25 11 -
19/02 kl 05 18 43 32 -
19/02 kl 06 38 62 49 -
19/02 kl 07 52 74 63 -
19/02 kl 08 55 78 66 -
19/02 kl 09 49 72 60 -
19/02 kl 10 33 56 45 -
19/02 kl 11 8 32 21 -
19/02 kl 12 -15 7 -4 -
19/02 kl 13 -38 -14 -26 -
19/02 kl 14 -52 -27 -40 -
19/02 kl 15 -53 -27 -41 -
19/02 kl 16 -45 -18 -32 -
19/02 kl 17 -21 3 -11 -
19/02 kl 18 6 30 17 -
19/02 kl 19 29 54 38 -
19/02 kl 20 43 70 55 -
19/02 kl 21 47 77 59 -
19/02 kl 22 40 76 55 -
19/02 kl 23 26 60 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 147 108 78 115
Laveste vannstand 5 15 -4 -53 -37
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm