Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 - 19 18 10
19/02 kl 01 - 1 0 -8
19/02 kl 02 - -4 -5 -15
19/02 kl 03 - -1 -2 -15
19/02 kl 04 - 11 10 -4
19/02 kl 05 - 32 32 18
19/02 kl 06 - 49 48 32
19/02 kl 07 - 63 63 48
19/02 kl 08 - 66 67 50
19/02 kl 09 - 60 61 47
19/02 kl 10 - 45 46 31
19/02 kl 11 - 21 22 10
19/02 kl 12 - -4 -4 -15
19/02 kl 13 - -26 -24 -32
19/02 kl 14 - -40 -39 -46
19/02 kl 15 - -41 -41 -44
19/02 kl 16 - -32 -32 -35
19/02 kl 17 - -11 -12 -12
19/02 kl 18 - 17 15 16
19/02 kl 19 - 38 35 38
19/02 kl 20 - 55 51 55
19/02 kl 21 - 59 55 61
19/02 kl 22 - 55 49 55
19/02 kl 23 - 41 34 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 122 129 92 66 96
Max. fra modell: 15/02 12 122 134 93 67 87
Max. fra modell: 15/02 00 120 127 92 61 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm