Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 2 17 19 -
20/02 kl 01 -21 21 0 -
20/02 kl 02 -36 24 -12 -
20/02 kl 03 -42 24 -18 -
20/02 kl 04 -37 29 -8 -
20/02 kl 05 -19 27 8 -
20/02 kl 06 7 35 42 -
20/02 kl 07 32 32 64 -
20/02 kl 08 49 35 84 -
20/02 kl 09 57 39 96 -
20/02 kl 10 52 35 87 -
20/02 kl 11 35 40 75 -
20/02 kl 12 9 36 45 -
20/02 kl 13 -20 39 19 -
20/02 kl 14 -44 39 -5 -
20/02 kl 15 -58 36 -22 -
20/02 kl 16 -59 40 -19 -
20/02 kl 17 -46 36 -10 -
20/02 kl 18 -20 34 14 -
20/02 kl 19 10 35 45 -
20/02 kl 20 36 32 68 -
20/02 kl 21 52 33 85 -
20/02 kl 22 56 31 87 -
20/02 kl 23 46 29 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 129 92 66 96
Laveste vannstand 11 18 5 -41 -22
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm