Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 4 41 19 -
20/02 kl 01 -16 19 0 -
20/02 kl 02 -32 8 -12 -
20/02 kl 03 -35 5 -18 -
20/02 kl 04 -29 12 -8 -
20/02 kl 05 -8 33 8 -
20/02 kl 06 21 59 42 -
20/02 kl 07 46 84 64 -
20/02 kl 08 66 102 84 -
20/02 kl 09 76 108 96 -
20/02 kl 10 72 103 87 -
20/02 kl 11 57 87 75 -
20/02 kl 12 30 59 45 -
20/02 kl 13 2 30 19 -
20/02 kl 14 -23 7 -5 -
20/02 kl 15 -36 -9 -22 -
20/02 kl 16 -37 -6 -19 -
20/02 kl 17 -25 6 -10 -
20/02 kl 18 1 33 14 -
20/02 kl 19 29 63 45 -
20/02 kl 20 56 88 68 -
20/02 kl 21 71 113 85 -
20/02 kl 22 75 115 87 -
20/02 kl 23 62 108 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 137 147 108 78 115
Laveste vannstand 5 15 -4 -53 -37
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm