Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 19 13 18
20/02 kl 01 - 0 -8 -1
20/02 kl 02 - -12 -20 -
20/02 kl 03 - -18 -25 -
20/02 kl 04 - -8 -16 -
20/02 kl 05 - 8 2 -
20/02 kl 06 - 42 31 -
20/02 kl 07 - 64 57 -
20/02 kl 08 - 84 75 -
20/02 kl 09 - 96 87 -
20/02 kl 10 - 87 81 -
20/02 kl 11 - 75 66 -
20/02 kl 12 - 45 40 -
20/02 kl 13 - 19 11 -
20/02 kl 14 - -5 - -
20/02 kl 15 - -22 - -
20/02 kl 16 - -19 - -
20/02 kl 17 - -10 - -
20/02 kl 18 - 14 - -
20/02 kl 19 - 45 - -
20/02 kl 20 - 68 - -
20/02 kl 21 - 85 - -
20/02 kl 22 - 87 - -
20/02 kl 23 - 75 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 122 129 92 66 96
Max. fra modell: 15/02 12 122 134 93 67 87
Max. fra modell: 15/02 00 120 127 92 61 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm