Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 109 55 164 169
16/02 kl 02 140 59 199 199
16/02 kl 03 163 66 229 228
16/02 kl 04 174 65 239 240
16/02 kl 05 173 71 244 233
16/02 kl 06 160 64 224 220
16/02 kl 07 137 66 203 200
16/02 kl 08 111 64 175 171
16/02 kl 09 91 70 161 152
16/02 kl 10 79 65 144 147
16/02 kl 11 78 68 146 142
16/02 kl 12 90 64 154 158
16/02 kl 13 112 61 173 163
16/02 kl 14 140 55 195 184
16/02 kl 15 164 52 216 -
16/02 kl 16 179 55 234 -
16/02 kl 17 182 51 233 -
16/02 kl 18 173 55 228 -
16/02 kl 19 153 54 207 -
16/02 kl 20 128 58 186 -
16/02 kl 21 102 55 157 -
16/02 kl 22 83 59 142 -
16/02 kl 23 73 60 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm