Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 164 164 164 169
16/02 kl 02 196 200 199 199
16/02 kl 03 222 230 229 228
16/02 kl 04 229 238 239 240
16/02 kl 05 235 244 244 233
16/02 kl 06 218 225 224 220
16/02 kl 07 202 211 203 200
16/02 kl 08 172 181 175 171
16/02 kl 09 155 169 161 152
16/02 kl 10 143 152 144 147
16/02 kl 11 145 158 146 142
16/02 kl 12 151 163 154 158
16/02 kl 13 169 191 173 163
16/02 kl 14 194 215 195 184
16/02 kl 15 216 239 216 -
16/02 kl 16 227 253 234 -
16/02 kl 17 233 259 233 -
16/02 kl 18 221 247 228 -
16/02 kl 19 203 229 207 -
16/02 kl 20 178 202 186 -
16/02 kl 21 150 179 157 -
16/02 kl 22 137 161 142 -
16/02 kl 23 127 151 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 269 230 200 237
Laveste vannstand 127 137 118 69 85
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm