Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 130 - 127 127
16/02 kl 01 169 164 164 165
16/02 kl 02 199 199 199 199
16/02 kl 03 228 229 229 227
16/02 kl 04 240 239 240 237
16/02 kl 05 233 244 244 242
16/02 kl 06 220 224 224 225
16/02 kl 07 200 203 203 206
16/02 kl 08 171 175 176 178
16/02 kl 09 152 161 161 164
16/02 kl 10 147 144 145 144
16/02 kl 11 142 146 146 145
16/02 kl 12 158 154 156 153
16/02 kl 13 163 173 173 173
16/02 kl 14 184 195 196 196
16/02 kl 15 - 216 215 216
16/02 kl 16 - 234 235 234
16/02 kl 17 - 233 234 232
16/02 kl 18 - 228 230 225
16/02 kl 19 - 207 208 204
16/02 kl 20 - 186 186 182
16/02 kl 21 - 157 157 154
16/02 kl 22 - 142 140 136
16/02 kl 23 - 133 132 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 244 251 214 188 218
Max. fra modell: 15/02 12 244 256 215 189 209
Max. fra modell: 15/02 00 242 249 214 183 140
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm