Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 75 65 140 -
17/02 kl 01 88 63 151 -
17/02 kl 02 111 71 182 -
17/02 kl 03 135 73 208 -
17/02 kl 04 155 77 232 -
17/02 kl 05 165 78 243 -
17/02 kl 06 166 81 247 -
17/02 kl 07 156 83 239 -
17/02 kl 08 139 82 221 -
17/02 kl 09 118 84 202 -
17/02 kl 10 99 88 187 -
17/02 kl 11 87 87 174 -
17/02 kl 12 83 92 175 -
17/02 kl 13 89 90 179 -
17/02 kl 14 106 96 202 -
17/02 kl 15 128 82 210 -
17/02 kl 16 150 90 240 -
17/02 kl 17 165 78 243 -
17/02 kl 18 171 80 251 -
17/02 kl 19 167 68 235 -
17/02 kl 20 154 72 226 -
17/02 kl 21 134 66 200 -
17/02 kl 22 113 65 178 -
17/02 kl 23 95 62 157 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 244 251 214 188 218
Laveste vannstand 133 140 127 81 100
Avvik gult nivå -21 -14 -51 -77 -47
Avvik orange nivå -37 -30 -67 -93 -63
Avvik rødt nivå -52 -45 -82 -108 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm