Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - 140 138 136
17/02 kl 01 - 151 151 151
17/02 kl 02 - 182 180 180
17/02 kl 03 - 208 207 208
17/02 kl 04 - 232 230 232
17/02 kl 05 - 243 240 243
17/02 kl 06 - 247 246 249
17/02 kl 07 - 239 237 240
17/02 kl 08 - 221 222 225
17/02 kl 09 - 202 201 207
17/02 kl 10 - 187 188 190
17/02 kl 11 - 174 176 180
17/02 kl 12 - 175 178 174
17/02 kl 13 - 179 184 182
17/02 kl 14 - 202 204 196
17/02 kl 15 - 210 216 209
17/02 kl 16 - 240 243 232
17/02 kl 17 - 243 249 241
17/02 kl 18 - 251 256 246
17/02 kl 19 - 235 242 233
17/02 kl 20 - 226 231 221
17/02 kl 21 - 200 204 197
17/02 kl 22 - 178 179 173
17/02 kl 23 - 157 155 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 244 251 214 188 218
Max. fra modell: 15/02 12 244 256 215 189 209
Max. fra modell: 15/02 00 242 249 214 183 140
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm