Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 122 151 141 -
19/02 kl 01 105 135 123 -
19/02 kl 02 103 131 118 -
19/02 kl 03 105 132 121 -
19/02 kl 04 120 147 133 -
19/02 kl 05 140 165 154 -
19/02 kl 06 160 184 171 -
19/02 kl 07 174 196 185 -
19/02 kl 08 177 200 188 -
19/02 kl 09 171 194 182 -
19/02 kl 10 155 178 167 -
19/02 kl 11 130 154 143 -
19/02 kl 12 107 129 118 -
19/02 kl 13 84 108 96 -
19/02 kl 14 70 95 82 -
19/02 kl 15 69 95 81 -
19/02 kl 16 77 104 90 -
19/02 kl 17 101 125 111 -
19/02 kl 18 128 152 139 -
19/02 kl 19 151 176 160 -
19/02 kl 20 165 192 177 -
19/02 kl 21 169 199 181 -
19/02 kl 22 162 198 177 -
19/02 kl 23 148 182 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 269 230 200 237
Laveste vannstand 127 137 118 69 85
Avvik gult nivå -6 4 -35 -65 -28
Avvik orange nivå -22 -12 -51 -81 -44
Avvik rødt nivå -37 -27 -66 -96 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm