Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 49 39 -
19/02 kl 01 17 47 35 -
19/02 kl 02 19 47 34 -
19/02 kl 03 16 43 32 -
19/02 kl 04 15 42 28 -
19/02 kl 05 13 38 27 -
19/02 kl 06 12 36 23 -
19/02 kl 07 11 33 22 -
19/02 kl 08 7 30 18 -
19/02 kl 09 5 28 16 -
19/02 kl 10 3 26 15 -
19/02 kl 11 -1 23 12 -
19/02 kl 12 0 22 11 -
19/02 kl 13 -3 21 9 -
19/02 kl 14 -5 20 7 -
19/02 kl 15 -4 22 8 -
19/02 kl 16 -7 20 6 -
19/02 kl 17 -4 20 6 -
19/02 kl 18 -3 21 8 -
19/02 kl 19 -2 23 7 -
19/02 kl 20 -2 25 10 -
19/02 kl 21 -2 28 10 -
19/02 kl 22 -2 34 13 -
19/02 kl 23 1 35 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 71 96 64 39 40
Laveste værets virkning 51 62 40 6 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm