Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 - 141 135 140
20/02 kl 01 - 122 114 121
20/02 kl 02 - 110 102 -
20/02 kl 03 - 104 97 -
20/02 kl 04 - 114 106 -
20/02 kl 05 - 130 124 -
20/02 kl 06 - 164 153 -
20/02 kl 07 - 186 179 -
20/02 kl 08 - 206 197 -
20/02 kl 09 - 218 209 -
20/02 kl 10 - 209 203 -
20/02 kl 11 - 197 188 -
20/02 kl 12 - 167 162 -
20/02 kl 13 - 141 133 -
20/02 kl 14 - 117 - -
20/02 kl 15 - 100 - -
20/02 kl 16 - 103 - -
20/02 kl 17 - 112 - -
20/02 kl 18 - 136 - -
20/02 kl 19 - 167 - -
20/02 kl 20 - 190 - -
20/02 kl 21 - 207 - -
20/02 kl 22 - 209 - -
20/02 kl 23 - 197 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 244 251 214 188 218
Max. fra modell: 15/02 12 244 256 215 189 209
Max. fra modell: 15/02 00 242 249 214 183 140
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm