Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 -50 -50 -50 -50
16/02 kl 02 -27 -25 -25 -26
16/02 kl 03 6 8 7 8
16/02 kl 04 42 44 42 43
16/02 kl 05 66 69 67 68
16/02 kl 06 77 80 79 80
16/02 kl 07 73 77 76 77
16/02 kl 08 56 59 59 59
16/02 kl 09 33 36 35 32
16/02 kl 10 6 10 8 5
16/02 kl 11 -15 -11 -13 -15
16/02 kl 12 -24 -20 -22 -23
16/02 kl 13 -22 -17 -19 -17
16/02 kl 14 -6 -1 -3 -1
16/02 kl 15 21 25 23 -
16/02 kl 16 48 53 51 -
16/02 kl 17 73 79 76 -
16/02 kl 18 90 97 92 -
16/02 kl 19 90 98 93 -
16/02 kl 20 80 89 84 -
16/02 kl 21 57 67 63 -
16/02 kl 22 31 41 36 -
16/02 kl 23 6 18 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 109 89 73 91
Laveste vannstand -50 -18 -20 -49 -65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm