Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -60 - -59 -57
16/02 kl 01 -50 -50 -50 -46
16/02 kl 02 -26 -25 -25 -21
16/02 kl 03 8 7 7 10
16/02 kl 04 43 42 42 45
16/02 kl 05 68 67 67 70
16/02 kl 06 80 79 79 81
16/02 kl 07 77 76 76 78
16/02 kl 08 59 59 60 62
16/02 kl 09 32 35 35 38
16/02 kl 10 5 8 8 12
16/02 kl 11 -15 -13 -13 -10
16/02 kl 12 -23 -22 -22 -19
16/02 kl 13 -17 -19 -19 -17
16/02 kl 14 -1 -3 -3 -2
16/02 kl 15 - 23 23 24
16/02 kl 16 - 51 51 52
16/02 kl 17 - 76 76 77
16/02 kl 18 - 92 91 93
16/02 kl 19 - 93 93 94
16/02 kl 20 - 84 84 84
16/02 kl 21 - 63 63 62
16/02 kl 22 - 36 36 35
16/02 kl 23 - 11 11 11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 93 100 80 67 74
Max. fra modell: 15/02 12 93 104 83 66 65
Max. fra modell: 15/02 00 94 101 83 65 42
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm