Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -47 40 -7 -
17/02 kl 01 -55 41 -14 -
17/02 kl 02 -49 43 -6 -
17/02 kl 03 -31 45 14 -
17/02 kl 04 -6 47 41 -
17/02 kl 05 20 49 69 -
17/02 kl 06 40 49 89 -
17/02 kl 07 50 50 100 -
17/02 kl 08 48 51 99 -
17/02 kl 09 35 50 85 -
17/02 kl 10 14 50 64 -
17/02 kl 11 -9 49 40 -
17/02 kl 12 -29 49 20 -
17/02 kl 13 -42 49 7 -
17/02 kl 14 -43 48 5 -
17/02 kl 15 -33 48 15 -
17/02 kl 16 -13 49 36 -
17/02 kl 17 10 48 58 -
17/02 kl 18 33 48 81 -
17/02 kl 19 48 47 95 -
17/02 kl 20 52 48 100 -
17/02 kl 21 45 47 92 -
17/02 kl 22 28 44 72 -
17/02 kl 23 6 44 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 100 80 67 74
Laveste vannstand -50 -14 -14 -44 -52
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm