Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 - -7 -7 -7
17/02 kl 01 - -14 -14 -15
17/02 kl 02 - -6 -6 -6
17/02 kl 03 - 14 14 14
17/02 kl 04 - 41 41 41
17/02 kl 05 - 69 69 69
17/02 kl 06 - 89 90 89
17/02 kl 07 - 100 101 100
17/02 kl 08 - 99 100 98
17/02 kl 09 - 85 87 85
17/02 kl 10 - 64 66 64
17/02 kl 11 - 40 43 40
17/02 kl 12 - 20 22 20
17/02 kl 13 - 7 10 8
17/02 kl 14 - 5 9 6
17/02 kl 15 - 15 19 16
17/02 kl 16 - 36 40 37
17/02 kl 17 - 58 62 60
17/02 kl 18 - 81 85 83
17/02 kl 19 - 95 99 97
17/02 kl 20 - 100 104 101
17/02 kl 21 - 92 96 92
17/02 kl 22 - 72 77 73
17/02 kl 23 - 50 55 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 93 100 80 67 74
Max. fra modell: 15/02 12 93 104 83 66 65
Max. fra modell: 15/02 00 94 101 83 65 42
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm