Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -17 43 26 -
18/02 kl 01 -35 41 6 -
18/02 kl 02 -44 40 -4 -
18/02 kl 03 -42 39 -3 -
18/02 kl 04 -30 38 8 -
18/02 kl 05 -9 36 27 -
18/02 kl 06 14 34 48 -
18/02 kl 07 34 34 68 -
18/02 kl 08 46 33 79 -
18/02 kl 09 48 32 80 -
18/02 kl 10 39 32 71 -
18/02 kl 11 22 32 54 -
18/02 kl 12 0 31 31 -
18/02 kl 13 -21 31 10 -
18/02 kl 14 -37 31 -6 -
18/02 kl 15 -44 30 -14 -
18/02 kl 16 -39 30 -9 -
18/02 kl 17 -24 30 6 -
18/02 kl 18 -2 29 27 -
18/02 kl 19 20 28 48 -
18/02 kl 20 38 27 65 -
18/02 kl 21 47 27 74 -
18/02 kl 22 45 27 72 -
18/02 kl 23 33 26 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 100 80 67 74
Laveste vannstand -50 -14 -14 -44 -52
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm