Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 26 32 26
18/02 kl 01 - 6 12 6
18/02 kl 02 - -4 1 -4
18/02 kl 03 - -3 2 -3
18/02 kl 04 - 8 13 8
18/02 kl 05 - 27 32 28
18/02 kl 06 - 48 53 50
18/02 kl 07 - 68 72 70
18/02 kl 08 - 79 83 82
18/02 kl 09 - 80 83 83
18/02 kl 10 - 71 74 74
18/02 kl 11 - 54 56 58
18/02 kl 12 - 31 33 35
18/02 kl 13 - 10 12 15
18/02 kl 14 - -6 -4 -1
18/02 kl 15 - -14 -12 -9
18/02 kl 16 - -9 -7 -4
18/02 kl 17 - 6 7 11
18/02 kl 18 - 27 29 32
18/02 kl 19 - 48 49 53
18/02 kl 20 - 65 66 70
18/02 kl 21 - 74 75 79
18/02 kl 22 - 72 72 76
18/02 kl 23 - 59 58 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 93 100 80 67 74
Max. fra modell: 15/02 12 93 104 83 66 65
Max. fra modell: 15/02 00 94 101 83 65 42
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm