Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 13 25 38 -
19/02 kl 01 -9 25 16 -
19/02 kl 02 -29 24 -5 -
19/02 kl 03 -41 22 -19 -
19/02 kl 04 -43 21 -22 -
19/02 kl 05 -33 20 -13 -
19/02 kl 06 -14 19 5 -
19/02 kl 07 10 17 27 -
19/02 kl 08 33 16 49 -
19/02 kl 09 49 15 64 -
19/02 kl 10 54 13 67 -
19/02 kl 11 47 12 59 -
19/02 kl 12 30 11 41 -
19/02 kl 13 6 9 15 -
19/02 kl 14 -19 8 -11 -
19/02 kl 15 -40 7 -33 -
19/02 kl 16 -50 6 -44 -
19/02 kl 17 -49 5 -44 -
19/02 kl 18 -34 4 -30 -
19/02 kl 19 -11 4 -7 -
19/02 kl 20 15 3 18 -
19/02 kl 21 37 3 40 -
19/02 kl 22 49 4 53 -
19/02 kl 23 50 4 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 100 80 67 74
Laveste vannstand -50 -14 -14 -44 -52
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm