Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 38 4 42 -
20/02 kl 01 18 4 22 -
20/02 kl 02 -7 5 -2 -
20/02 kl 03 -30 6 -24 -
20/02 kl 04 -45 6 -39 -
20/02 kl 05 -48 6 -42 -
20/02 kl 06 -37 6 -31 -
20/02 kl 07 -16 7 -9 -
20/02 kl 08 12 6 18 -
20/02 kl 09 39 6 45 -
20/02 kl 10 57 6 63 -
20/02 kl 11 63 5 68 -
20/02 kl 12 55 5 60 -
20/02 kl 13 34 5 39 -
20/02 kl 14 5 6 11 -
20/02 kl 15 -24 6 -18 -
20/02 kl 16 -49 7 -42 -
20/02 kl 17 -61 9 -52 -
20/02 kl 18 -58 10 -48 -
20/02 kl 19 -41 11 -30 -
20/02 kl 20 -14 14 0 -
20/02 kl 21 17 15 32 -
20/02 kl 22 42 17 59 -
20/02 kl 23 56 18 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 93 100 80 67 74
Laveste vannstand -50 -14 -14 -44 -52
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm