Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 38 53 42 -
20/02 kl 01 18 34 22 -
20/02 kl 02 -8 8 -2 -
20/02 kl 03 -31 -14 -24 -
20/02 kl 04 -47 -29 -39 -
20/02 kl 05 -51 -34 -42 -
20/02 kl 06 -40 -23 -31 -
20/02 kl 07 -19 -2 -9 -
20/02 kl 08 8 27 18 -
20/02 kl 09 35 54 45 -
20/02 kl 10 53 73 63 -
20/02 kl 11 59 81 68 -
20/02 kl 12 51 73 60 -
20/02 kl 13 30 53 39 -
20/02 kl 14 0 26 11 -
20/02 kl 15 -29 -2 -18 -
20/02 kl 16 -54 -27 -42 -
20/02 kl 17 -65 -37 -52 -
20/02 kl 18 -63 -32 -48 -
20/02 kl 19 -47 -13 -30 -
20/02 kl 20 -19 16 0 -
20/02 kl 21 12 49 32 -
20/02 kl 22 38 75 59 -
20/02 kl 23 53 91 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 109 89 73 91
Laveste vannstand -50 -18 -20 -49 -65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm