Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 80 80 80 80
16/02 kl 02 103 105 105 104
16/02 kl 03 136 138 137 138
16/02 kl 04 172 174 172 173
16/02 kl 05 196 199 197 198
16/02 kl 06 207 210 209 210
16/02 kl 07 203 207 206 207
16/02 kl 08 186 189 189 189
16/02 kl 09 163 166 165 162
16/02 kl 10 136 140 138 135
16/02 kl 11 115 119 117 115
16/02 kl 12 106 110 108 107
16/02 kl 13 108 113 111 113
16/02 kl 14 124 129 127 129
16/02 kl 15 151 155 153 -
16/02 kl 16 178 183 181 -
16/02 kl 17 203 209 206 -
16/02 kl 18 220 227 222 -
16/02 kl 19 220 228 223 -
16/02 kl 20 210 219 214 -
16/02 kl 21 187 197 193 -
16/02 kl 22 161 171 166 -
16/02 kl 23 136 148 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 239 219 203 221
Laveste vannstand 80 112 110 81 65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm