Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 113 43 156 -
18/02 kl 01 95 41 136 -
18/02 kl 02 86 40 126 -
18/02 kl 03 88 39 127 -
18/02 kl 04 100 38 138 -
18/02 kl 05 121 36 157 -
18/02 kl 06 144 34 178 -
18/02 kl 07 164 34 198 -
18/02 kl 08 176 33 209 -
18/02 kl 09 178 32 210 -
18/02 kl 10 169 32 201 -
18/02 kl 11 152 32 184 -
18/02 kl 12 130 31 161 -
18/02 kl 13 109 31 140 -
18/02 kl 14 93 31 124 -
18/02 kl 15 86 30 116 -
18/02 kl 16 91 30 121 -
18/02 kl 17 106 30 136 -
18/02 kl 18 128 29 157 -
18/02 kl 19 150 28 178 -
18/02 kl 20 168 27 195 -
18/02 kl 21 177 27 204 -
18/02 kl 22 175 27 202 -
18/02 kl 23 163 26 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm