Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 - 156 162 156
18/02 kl 01 - 136 142 136
18/02 kl 02 - 126 131 126
18/02 kl 03 - 127 132 127
18/02 kl 04 - 138 143 138
18/02 kl 05 - 157 162 158
18/02 kl 06 - 178 183 180
18/02 kl 07 - 198 202 200
18/02 kl 08 - 209 213 212
18/02 kl 09 - 210 213 213
18/02 kl 10 - 201 204 204
18/02 kl 11 - 184 186 188
18/02 kl 12 - 161 163 165
18/02 kl 13 - 140 142 145
18/02 kl 14 - 124 126 129
18/02 kl 15 - 116 118 121
18/02 kl 16 - 121 123 126
18/02 kl 17 - 136 137 141
18/02 kl 18 - 157 159 162
18/02 kl 19 - 178 179 183
18/02 kl 20 - 195 196 200
18/02 kl 21 - 204 205 209
18/02 kl 22 - 202 202 206
18/02 kl 23 - 189 188 192

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 223 230 210 197 204
Max. fra modell: 15/02 12 223 234 213 196 195
Max. fra modell: 15/02 00 224 231 213 195 172
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm