Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 35 50 43 -
18/02 kl 01 34 48 41 -
18/02 kl 02 32 47 40 -
18/02 kl 03 31 46 39 -
18/02 kl 04 31 45 38 -
18/02 kl 05 30 44 36 -
18/02 kl 06 29 43 34 -
18/02 kl 07 28 42 34 -
18/02 kl 08 27 42 33 -
18/02 kl 09 27 41 32 -
18/02 kl 10 27 42 32 -
18/02 kl 11 27 42 32 -
18/02 kl 12 26 41 31 -
18/02 kl 13 25 42 31 -
18/02 kl 14 25 42 31 -
18/02 kl 15 24 42 30 -
18/02 kl 16 24 42 30 -
18/02 kl 17 23 41 30 -
18/02 kl 18 22 40 29 -
18/02 kl 19 21 39 28 -
18/02 kl 20 21 37 27 -
18/02 kl 21 21 36 27 -
18/02 kl 22 19 34 27 -
18/02 kl 23 17 32 26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 39 51 43 25 18
Laveste værets virkning 11 40 26 3 4
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm