Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 143 25 168 -
19/02 kl 01 121 25 146 -
19/02 kl 02 101 24 125 -
19/02 kl 03 89 22 111 -
19/02 kl 04 87 21 108 -
19/02 kl 05 97 20 117 -
19/02 kl 06 116 19 135 -
19/02 kl 07 140 17 157 -
19/02 kl 08 163 16 179 -
19/02 kl 09 179 15 194 -
19/02 kl 10 184 13 197 -
19/02 kl 11 177 12 189 -
19/02 kl 12 160 11 171 -
19/02 kl 13 136 9 145 -
19/02 kl 14 111 8 119 -
19/02 kl 15 90 7 97 -
19/02 kl 16 80 6 86 -
19/02 kl 17 81 5 86 -
19/02 kl 18 96 4 100 -
19/02 kl 19 119 4 123 -
19/02 kl 20 145 3 148 -
19/02 kl 21 167 3 170 -
19/02 kl 22 179 4 183 -
19/02 kl 23 180 4 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm