Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 159 173 168 -
19/02 kl 01 136 150 146 -
19/02 kl 02 114 127 125 -
19/02 kl 03 101 114 111 -
19/02 kl 04 98 110 108 -
19/02 kl 05 108 120 117 -
19/02 kl 06 126 138 135 -
19/02 kl 07 149 161 157 -
19/02 kl 08 172 183 179 -
19/02 kl 09 188 199 194 -
19/02 kl 10 192 203 197 -
19/02 kl 11 183 196 189 -
19/02 kl 12 164 178 171 -
19/02 kl 13 140 154 145 -
19/02 kl 14 114 128 119 -
19/02 kl 15 92 106 97 -
19/02 kl 16 82 95 86 -
19/02 kl 17 81 95 86 -
19/02 kl 18 96 109 100 -
19/02 kl 19 120 133 123 -
19/02 kl 20 145 159 148 -
19/02 kl 21 167 181 170 -
19/02 kl 22 180 194 183 -
19/02 kl 23 181 195 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 228 239 219 203 221
Laveste vannstand 80 112 110 81 65
Avvik gult nivå -51 -40 -60 -76 -58
Avvik orange nivå -70 -59 -79 -95 -77
Avvik rødt nivå -86 -75 -95 -111 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm