Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 168 4 172 -
20/02 kl 01 148 4 152 -
20/02 kl 02 123 5 128 -
20/02 kl 03 100 6 106 -
20/02 kl 04 85 6 91 -
20/02 kl 05 82 6 88 -
20/02 kl 06 93 6 99 -
20/02 kl 07 114 7 121 -
20/02 kl 08 142 6 148 -
20/02 kl 09 169 6 175 -
20/02 kl 10 187 6 193 -
20/02 kl 11 193 5 198 -
20/02 kl 12 185 5 190 -
20/02 kl 13 164 5 169 -
20/02 kl 14 135 6 141 -
20/02 kl 15 106 6 112 -
20/02 kl 16 81 7 88 -
20/02 kl 17 69 9 78 -
20/02 kl 18 72 10 82 -
20/02 kl 19 89 11 100 -
20/02 kl 20 116 14 130 -
20/02 kl 21 147 15 162 -
20/02 kl 22 172 17 189 -
20/02 kl 23 186 18 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 223 230 210 197 204
Laveste vannstand 80 116 116 86 78
Avvik gult nivå -56 -49 -69 -82 -75
Avvik orange nivå -75 -68 -88 -101 -94
Avvik rødt nivå -91 -84 -104 -117 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm