Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -5 58 53 54
16/02 kl 02 15 56 71 73
16/02 kl 03 32 50 82 87
16/02 kl 04 41 46 87 82
16/02 kl 05 37 44 81 62
16/02 kl 06 21 43 64 59
16/02 kl 07 1 43 44 45
16/02 kl 08 -18 43 25 32
16/02 kl 09 -30 47 17 19
16/02 kl 10 -35 50 15 20
16/02 kl 11 -30 49 19 24
16/02 kl 12 -18 41 23 16
16/02 kl 13 -3 39 36 22
16/02 kl 14 14 40 54 48
16/02 kl 15 30 44 74 -
16/02 kl 16 41 49 90 -
16/02 kl 17 43 52 95 -
16/02 kl 18 32 55 87 -
16/02 kl 19 14 52 66 -
16/02 kl 20 -5 51 46 -
16/02 kl 21 -21 52 31 -
16/02 kl 22 -32 55 23 -
16/02 kl 23 -36 58 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 106 66 48 62
Laveste vannstand 15 25 8 -25 -20
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm