Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -31 60 29 -
17/02 kl 01 -20 63 43 -
17/02 kl 02 -5 65 60 -
17/02 kl 03 12 68 80 -
17/02 kl 04 26 71 97 -
17/02 kl 05 34 72 106 -
17/02 kl 06 30 70 100 -
17/02 kl 07 18 71 89 -
17/02 kl 08 3 72 75 -
17/02 kl 09 -12 77 65 -
17/02 kl 10 -22 80 58 -
17/02 kl 11 -28 81 53 -
17/02 kl 12 -26 80 54 -
17/02 kl 13 -19 78 59 -
17/02 kl 14 -8 75 67 -
17/02 kl 15 7 70 77 -
17/02 kl 16 21 65 86 -
17/02 kl 17 32 62 94 -
17/02 kl 18 34 59 93 -
17/02 kl 19 28 55 83 -
17/02 kl 20 15 54 69 -
17/02 kl 21 1 50 51 -
17/02 kl 22 -13 50 37 -
17/02 kl 23 -24 49 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 95 106 66 48 62
Laveste vannstand 15 25 8 -25 -20
Avvik gult nivå -13 -2 -42 -60 -46
Avvik orange nivå -25 -14 -54 -72 -58
Avvik rødt nivå -44 -33 -73 -91 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm