Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 144 144 144 145
16/02 kl 02 159 164 162 164
16/02 kl 03 168 175 173 178
16/02 kl 04 176 180 178 173
16/02 kl 05 170 175 172 153
16/02 kl 06 157 165 155 150
16/02 kl 07 137 143 135 136
16/02 kl 08 115 123 116 123
16/02 kl 09 103 108 108 110
16/02 kl 10 100 106 106 111
16/02 kl 11 103 111 110 115
16/02 kl 12 110 119 114 107
16/02 kl 13 126 135 127 113
16/02 kl 14 144 154 145 139
16/02 kl 15 162 171 165 -
16/02 kl 16 174 184 181 -
16/02 kl 17 178 188 186 -
16/02 kl 18 172 184 178 -
16/02 kl 19 156 168 157 -
16/02 kl 20 135 149 137 -
16/02 kl 21 119 133 122 -
16/02 kl 22 111 126 114 -
16/02 kl 23 111 127 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 188 206 167 155 180
Laveste vannstand 100 112 92 60 59
Avvik gult nivå -11 7 -32 -44 -19
Avvik orange nivå -23 -5 -44 -56 -31
Avvik rødt nivå -42 -24 -63 -75 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm