Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 127 - 125 127
16/02 kl 01 145 144 144 146
16/02 kl 02 164 162 162 164
16/02 kl 03 178 173 173 172
16/02 kl 04 173 178 178 177
16/02 kl 05 153 172 172 172
16/02 kl 06 150 155 155 158
16/02 kl 07 136 135 135 139
16/02 kl 08 123 116 116 120
16/02 kl 09 110 108 108 108
16/02 kl 10 111 106 106 104
16/02 kl 11 115 110 110 107
16/02 kl 12 107 114 114 115
16/02 kl 13 113 127 126 130
16/02 kl 14 139 145 143 148
16/02 kl 15 - 165 163 165
16/02 kl 16 - 181 179 179
16/02 kl 17 - 186 185 183
16/02 kl 18 - 178 179 176
16/02 kl 19 - 157 157 158
16/02 kl 20 - 137 137 139
16/02 kl 21 - 122 121 123
16/02 kl 22 - 114 111 115
16/02 kl 23 - 113 111 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 186 197 157 139 153
Max. fra modell: 15/02 12 185 195 154 137 148
Max. fra modell: 15/02 00 183 198 156 133 96
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm