Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 58 58 58 59
16/02 kl 02 53 58 56 58
16/02 kl 03 45 52 50 55
16/02 kl 04 44 48 46 41
16/02 kl 05 42 47 44 25
16/02 kl 06 45 53 43 38
16/02 kl 07 45 51 43 44
16/02 kl 08 42 50 43 50
16/02 kl 09 42 47 47 49
16/02 kl 10 44 50 50 55
16/02 kl 11 42 50 49 54
16/02 kl 12 37 46 41 34
16/02 kl 13 38 47 39 25
16/02 kl 14 39 49 40 34
16/02 kl 15 41 50 44 -
16/02 kl 16 42 52 49 -
16/02 kl 17 44 54 52 -
16/02 kl 18 49 61 55 -
16/02 kl 19 51 63 52 -
16/02 kl 20 49 63 51 -
16/02 kl 21 49 63 52 -
16/02 kl 22 52 67 55 -
16/02 kl 23 56 72 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 58 81 47 22 23
Laveste værets virkning 39 49 24 8 19
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm